सांख्यिकी

Jump to navigation Jump to search
पाने सांख्यिकी
लेख [http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias (इतर विकिपीडियांशी तुलना)]५१,४६७
पाने
(चर्चा पाने, पुनर्निर्देशने, साचे, इ. सह एकूण पाने)
२,०९,८६४
चढवलेल्या संचिका१९,३१३
संपादन सांख्यिकी
एकूण संपादने१५,९८,७६८
प्रतिपान संपादने७.६२
सदस्य सांख्यिकी
नोंदणीकृत सदस्य (सदस्यांची यादी)८९,८४२
कार्यरत सदस्य (सदस्यांची यादी)
(गेल्या ३० दिवसांत एक तरी कृती केलेले सदस्य)
१८०
सांगकामे (सदस्यांची यादी)७३
प्रचालक (सदस्यांची यादी)
स्विकृती अधिकारी (सदस्यांची यादी)
प्रतिपालक (सदस्यांची यादी)
खाते विकसक (सदस्यांची यादी)
आयातदार (सदस्यांची यादी)
आंतरविकि आयातदार (सदस्यांची यादी)
अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट (सदस्यांची यादी)
झापडबंद अधिकारी (सदस्यांची यादी)
सदस्य तपासा (सदस्यांची यादी)
सुनिश्चित सदस्य (सदस्यांची यादी)
इतर सांख्यिकी
Words in all content pages६८,९५,५४०
रांगेतील एकगठ्ठा संदेश
आशयघनता - (Edits per Article*(Pages - articles)/Articles * (1 - Articles per Page)): 72.157868601164